MA_Zaven_Kouyoumdjian[1]


https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86